Beta Securities Poland

Beta Securities Poland S.A. została wyróżniona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie za największe zaangażowanie w rozwój rynku ETF w Polsce w 2021 r.

Beta Securities Poland wspólnie z AgioFunds TFI stworzyła i wprowadziła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszy polski fundusz typu ETF – BETA ETF WIG20TR. W styczniu tego roku Beta Securities Poland uruchomiła pierwszy ETF obligacyjny na GPW – BETA ETF TBSP. Jest on oparty o TBSP.Index – oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych notowanych na rynku Treasury BondSpot Poland.