Mało kto zna ETF?

W lutym 2022 r. Centrum Badań Marketingowych Indicator przeprowadziło V edycję badania z cyklu „Poziom wiedzy finansowej Polaków”. Badanie zlecił Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacja GPW, a udział w nim wzięło 1000 dorosłych osób.

Jednym z badanych tematów był poziom wiedzy Polaków z zakresu rynku giełdowego. W pytaniu „Które z wymienionych instrumentów finansowych notowanych na GPW w Warszawie są Panu/Pani znane?” najwięcej osób wskazało akcje (91%) i obligacje (70%). ETF-y pojawiły się na przedostatnim miejscu – zostały wskazane jedynie przez 7% ankietowanych. Na ostatnim miejscu (4% ankietowanych) zostały wskazane certyfikaty inwestycyjne. To jeden z najgorszych wyników od lat. W 2021 roku ETFy były wskazane przez 11% ankietowanych a w 2020 roku nawet przez 22% – znalazły się wówczas na 3 miejscu za akcjami i obligacjami. Warto podkreślić, że 8% badanych nie znało żadnego z wymienionych w ankiecie instrumentów finansowych.