ETF notowane na GPW

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie dostępne są fundusze ETF, w postaci polskich funduszy portfelowych (FIZ) oraz zagranicznych funduszy UCITS.

 • Lyxor S&P 500 UCITS ETF : instrument bazowy to indeks S&P 500 Net Total Return, waluta EUR
 • Lyxor DAX (DR) UCITS ETF : instrument bazowy to indeksu DAX, waluta EUR
 • Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks WIG20 Total Return, waluta PLN
 • Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks mWIG40 Total Return, waluta PLN
 • Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks WIG20short, waluta PLN
 • Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks WIG20lev, waluta PLN
 • Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks Nasdaq-100 Notional Net Total Return, waluta PLN
 • Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks S&P 500 Net Total Return, waluta PLN
 • Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks WIGtech Total Return, waluta PLN
 • Beta ETF sWIG80TR Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks sWIG80 Total Return, waluta PLN, waluta PLN
 • Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ : instrument bazowy to indeks obligacji skarbowych TBSP.Index, waluta PLN