Rosną obroty ETF na GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podsumowała aktywność inwestorów w marcu 2022 roku. Największą dynamikę wartości obrotów zanotowały produkty strukturyzowane – wzrost o 64,8% rok do roku. Na drugim miejscu pod względem zwiększenia obrotów uplasowały się fundusze ETF z wynikiem 56,8% rok do roku.

O ile dynamika obortów jest dobra, to trzeba pamiętać, że sama wartość obrotu powodu do dumy jeszcze nie daje – obroty na ETF wzrosły do 104,8 mln zł.

Więcej danych i statystyk na stronie GPW w Warszawie: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=112377&title=Aktywno%C5%9B%C4%87+inwestor%C3%B3w+na+rynkach+Grupy+GPW++%E2%80%93+marzec+2022+r.+