ETF

ETF to skrót od angielskiego Exchange Traded Fund, który oznacza fundusz inwestycyjny, którego cechą charakterystyczną jest naśladowanie wybranego indeksu lub portfela papierów wartościowych. Zadaniem zarządzających funduszem ETF jest możliwie bliskie odzwierciedlanie swojego wzorca, czyli benchmarku. Stąd też określenie, że są to fundusze pasywne. Inną nazwą dla ETF jest określenie – fundusz portfelowy.

Jak sama nazwa wskazuje – exchange traded fund – funduszami ETF można handlować na giełdzie podobnie jak zwykłymi akcjami. W polskim prawie fundusze emitują certyfikaty inwestycyjne i to nimi obraca się na GPW składając zlecenia kupna lub sprzedaży na rachunek maklerski. Ważną cechą odróżniającą ETF od zwykłego funduszu inwestycyjnego jest to, że może on na bieżąco – nawet w ciągu dnia – emitować nowe certyfikaty, jeśli pojawiają się chętni do inwestycji. Kupione lub wyemitowane certyfikaty można sprzedać na giełdzie.

Jedną z miar jakości funduszu ETF jest tracking error – czyli wskaźnik pokazujący jak bardzo notowania funduszu różnią się od swojego wzorca. Im ten wskaźnik mniejszy, tym ETF jest bliższy swojemu benchmarki. ETFy pobierają też wynagrodzenie za zarządzanie, ale jest ono dużo mniejsze niż w funduszach aktywnych.